Bytové družstvo Skalka

Bytové družstvo Skalka

se sídlem v Neratovicích, Dr. E. Beneše 965

 

Vás zve na členskou schůzi, která se bude konat ve vestibulu bytového domu č.p. 965 dne 23.9.2014 v 19.00 hod .

 

Program: 

1.projednání nových stanov BD Skalka

2. různé

 

Členové družstva se mohou seznámit s novými stanovami v kanceláři družstva ihned, nebo jim budou doručeny   do 2 dnů  do schránek bytů.

 

Návrh usnesení: Členská schůze přijala nový text stanov souhlasí s předloženým zněním.

 

 

 

 

V Neratovicích dne 8.9.2014

Zpět na hlavní stranu