Bytové družstvo Skalka

Podněty a připomínky

V případě, že máte podněty a připomínky, vhazujte napsané do poštovní schránky BD Skalka ve vestibulu domu. Děkujeme Představenstvo BD Skalka...
Celá aktualita

Ochrana dýchacích cest při pohybu po domě

Prosíme všechny obyvatele našeho domu, aby brali ohledy na své okolí a nosili zakryté dýchací cesty. Hlavně pak ve výtahu. Děkujeme :-)...
Celá aktualita

Členská schůze BD Skalka

Vážení členové BD Skalka, Přejeme vám, hezké, klidné a zdravé svátky. Hodně zdraví a štěstí v roce 2021. Členská schůze se bude konat po odeznění aktuální pandemie a zrušení restriktivních opatření. Představenstvo BD Skalka ...
Celá aktualita

Změny počtu osob v bytech

Pokud se změní počet osob v bytě, je nutné bez prodlení tuto skutečnost oznámit BD Skalka. Děkujeme...
Celá aktualita

Nevhazujte Reklamu

Vážení družstevníci, čísla bytů budou na schránky doplněna v nejbližším čase a nálepka „Nevhazujte reklamu“ vám bude k dispozici vhozena do schránky. Tak bude zachován pěkný vzhled nových schránek. Oprava zdi s...
Celá aktualita