Bytové družstvo Skalka

Bytové družstvo Skalka

se sídlem v Neratovicích, Dr. E. Beneše 965

 

Vás zve na členskou schůzi, která se bude konat ve vestibulu bytového domu č.p. 965 dne 28.5.2015 v 19.30 hod .

 

Program: 

1. Informace o hospodaření

2. Rekonstrukce a opravy

3. Revize

4. Provozní záležitosti

5. Ostatní 

Návrh usnesení: Členská schůze přijala výsledky hospodaření za 2014 a schválila plán oprav na další období.

 

V Neratovicích dne 12.5.2015

Zpět na hlavní stranu