Bytové družstvo Skalka

SKALKA 
 
Bytové Družstvo Skalka
 
Neratovice,  Dr. Beneše 965,  Neratovice  277 11
 
IČO : 256 85 732, DIČ : CZ256 85 732, Bankovní spojení : 19-8274640247 / 0100
 
zapsáno: v OR vedeným KS v Praze, oddíl Dr, vložka 4220
 
Zápis z členské schůze 28.5.2015
 
Zúčastnilo se 32 členů – viz prezenční listina
 
1. Úvod
 
a. Změny účetnictví vede p. Beran – úspěšně funguje, proběhla 1.uzávěrka, proběhlo první vyúčtování. 
 
Nedoplatky jsou řešeny složenkami. Přeplatky vyúčtování jsou započteny do předpisu v následujících 
 
měsících. Je tak zajištěno zaúčtování neprodleně po zpracování.
 
b. Změny v údržbě – havarijní služba Liebezeit – také zatím funguje dobře a prováděná údržba je 
 
v pořádku. Nejsou žádné
 
c. Změny v bytu včetně přihlašování dalších osob má člen za povinnost hlásit družstvu neprodleně – ze 
 
stanov je to povinnost členů družstva – v případě nenahlášení se jedná o porušení členských 
 
povinností se všemi důsledky. V současné chvíli nejsou nahlášeny všechny změny v bytech, kde za 
 
poslední měsíce byly přihlášeny další osoby! V případě jakékoliv penalizace z důvodu nenahlášení 
 
změn (zejména u osob) budou náklady připsány na vrub příslušného člena. 
 
d. Rozbití skla u vchodu – zachyceno kamerovým systémem, domluvena předfakturace na pachatele. 
 
Stejně tak poslední rozbití skla ve dveřích, bylo zachyceno a výměna přefakturována na pachatele.
 
e. Upozornění na ochranu majetku družstva – je to povinnost každého člena. Náklady na opravy jsou 
 
následně hrazeny ze společných peněz. Je tedy nezbytné nebýt lhostejný a upozornit na jakékoliv 
 
situace, kdy došlo, nebo mohlo dojít k poškození majetku družstva.
 
2. Info o úvěru 
 
a. Úvěr 
 
i. Aktuální stav - zaplaceno: 5.900.000,-kč / Zbývá: 4.578.460,- kč / termín ukončení: 11/2020
 
ii.  změna úrokové sazby Raiffeisen – z 6,9% na 2,5%
 
iii. Provedena i následná úprava smlouvy s ČMZRB pro vracení úroků. 
 
3. Aktuální stav účtu:
 
a. 1 369 704,15 CZK
 
4. Havarijní opravy provedené ve 2015
 
a. výměna části hydrantového potrubí – 16.716,- kč
 
b. Havarijní oprava ležatého potrubí SV – 64.371,-kč
 
c. Výměna hydrantových ventilů – 16.081,-kč 
 
5. Plánované Rekonstrukce a opravy v roce 2015
 
a. Balkony 
 
i. Vybrána technologie – izolace pochozí folií
 
ii. provedení vzorového balkonu odloženo firmou, poptávka dalších firem, probíhá výběr
 
iii. ceny mezi 15.000 - 20.000,-kč, různé záruky a způsoby provedení
 
iv. budou provedeny vzorové balkony od nabízejících firem během cca 2 měsíců a 
 
následně bude vybrán zhotovitel pro opravu všech ostatních balkonů
 
BD Skalka zápis členská schůze 2015-05-28 Strana 1 / 2 
 
D B 
 
SKALKA 
 
Bytové Družstvo Skalka
 
Neratovice,  Dr. Beneše 965,  Neratovice  277 11
 
IČO : 256 85 732, DIČ : CZ256 85 732, Bankovní spojení : 19-8274640247 / 0100
 
zapsáno: v OR vedeným KS v Praze, oddíl Dr, vložka 4220
 
b. Osvětlení  na jednotlivých patrech
 
i. Ceny do 120.000,-kč
 
ii. Výběr probíhá
 
c. Zvonky 
 
i. Ceny  do 100.000,-kč 
 
ii. Provedení včetně kamery v tablu
 
iii. Nově zvonkové tablo, stoupačky, zvonková tlačítka u bytů, nové homofony
 
iv. Probíhá výběr
 
d. Malování 
 
i. Ceny do 70.000,-kč
 
ii. výběr probíhá
 
6. Revize vyhrazených zařízení 
 
a. PO – zdarma, následně náprava nedostatků 2.187,-kč
 
b. Elektro – bude provedena ve 2015 
 
c. Plyn – revize 20.207,-kč, následné odstranění nedostatků 1.694,-kč
 
7. odhlasován finanční limit představenstva pro zadávání prací/smluv/objednávek bez svolávání členské schůze 
 
– 120.000,-kč 
 
Provedeno hlasování:
 
Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Schváleno
 
8. Byt č.26 – pí.Sudová podala výpověď, byt je v majetku družstva a bude nadále pronajatý od 1.6.2015 – je to 
 
stálý příjem do BD cca 7.000,-/měs
 
9. Návrh úklidu pater a schodiště uklízečkou místo svépomocí. 
 
Provedeno hlasování:
 
Pro: 4 Proti: 27 Zdrželo se:  1 
 
Neschváleno – nadále se bude zajišťovat úklid jednotlivými nájemníky na patrech.
 
10. Diskuze – různé
 
a. Vyúčtování ročních záloh
 
i. Vyrovnání přeplatků v nájmu
 
ii. Doplatky na složenku
 
Zápis provedl:  Jan Štrunc
 
BD Skalka zápis členská schůze 2015-05-28 
Zpět na hlavní stranu