Bytové družstvo Skalka

Změny počtu osob v bytech

Pokud se změní počet osob v bytě, je nutné bez prodlení tuto skutečnost oznámit BD Skalka. Děkujeme


Zpět na hlavní stranu