Bytové družstvo Skalka

Členská schůze BD Skalka dne 22.9.2022 v 18:45 ve vestibulu domu Dr.E.Beneše 965, Neratovice

Vážení členové družstva Bytové družstvo Skalka

Rádi bychom vás pozvali na členskou schůzi, která se po covidové odmlce, po dohodě s notářkou koná dne:

22.9.2022 od 18.45 hodin

ve vestibulu domu č. p. 965 v Neratovicích

 

Vzhledem k tomu, že je v rámci této schůze také potřeba schválit nové stanovy (které jsme museli už po několikáté upravit na základě změny legislativy), které vám byly předloženy k připomínkám v prosinci 2021, je účast všech členů nutná.

V případě, kdy nebude možné se osobně dostavit, použijte prosím plnou moc v příloze této pozvánky a delegujte tak hlasovací právo na jiného člena družstva Bytové družstvo Skalka či jinou osobu. Zajistíte tím tak dokončení komplikovaného procesu schvalování stanov.

Přílohou pozvánky, která Vám je doručena je návrh změn stanov, a to návrh úplného nového znění stanov.

Zároveň je pozvánka i se stanovami a plnou mocí na hlavní webové stránce v dokumentech ke stažení.


S podklady k dalším bodům programu se lze seznámit u představenstva.

Program schůze:

  1. Schválení nových stanov za účasti notářky
  2. Schválení výsledků hospodaření 2020, 2021
  3. Návrh hospodaření s přebytky na fondu oprav
  4. Zhodnocení údržby a oprav uplynulého období
  5. Plán investic, údržby a oprav na další období
  6. Provozní záležitosti
  7. Diskuze



Za představenstvo BD Skalka místopředsedkyně Ludmila Košťálová a člen představenstva Věra Šibravová


Zpět na hlavní stranu