Bytové družstvo Skalka

Pozvánka na členskou schůzi 29.5.2024 od 19.00 hodin

Pozvánka na členskou schůzi

 

Vážení členové družstva Bytové družstvo Skalka

Rádi bychom vás pozvali na členskou schůzi, která se bude konat dne:

29.5.2024 od 19.00 hodin

ve vestibulu domu č. p. 965 v Neratovicích

 

Vzhledem k tomu, že bude potřeba zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi, je účast všech členů nutná.

V případě, kdy nebude možné se osobně dostavit, použijte prosím plnou moc v příloze této pozvánky a delegujte tak hlasovací právo na jiného člena Bytového družstvo Skalka, popřípadě jinou oprávněnou osobu.

 

Program schůze:

  1. Schválení výsledků hospodaření 2022, 2023
  2. Zhodnocení údržby a oprav uplynulého období
  3. Plán investic, údržby a oprav na další období
  4. Provozní záležitosti
  5. Ukončení projektu zasklení lodžií
  6. Návrhy členů na změnu rozhodnutí členské schůze ze dne 22.9.2022 a změnu finančního vyrovnání za zasklení lodžií
  7. Úprava stanov – čl. 41 Odst. 3) zmocnění umožnit pouze mezi členy BD. Tzn.: - odstranit „jinou osobu“
  8. Volby do představenstva a kontrolní komise pro další období
  9. Diskuze

 

V Neratovicích dne 22.4.2024

 

Představenstvo bytového družstva Bytové družstvo Skalka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná moc je ke stažení na stránkách BD SkalkaZpět na hlavní stranu